...Το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει ν' ανάψει..."Πλούταρχος"

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Πρόγραμμα e-twinning "Το φαρμακείο της φύσης"

«Το φαρμακείο της φύσης» είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός του είναι τα νήπια να γνωρίσουν τα βότανα της ελληνικής υπαίθρου και τη θεραπευτική τους ιδιότητα για την πρόληψη και θεραπεία διαφόρων παθήσεων καταλήγοντας ότι η βοτανοθεραπευτική έχει ακόμα πολλά να προσφέρει στον άνθρωπο.

Ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις με παιγνιώδη χαρακτήρα διαμορφώνονται σε καθημερινή βάση στα συνεργαζόμενα νηπιαγωγεία διαπλέκοντας μαθησιακούς στόχους από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών για το νηπιαγωγείο, για να μπορέσουν τα παιδιά να κατακτήσουν τον παραπάνω σκοπό, με την ενεργή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες που βασίζονταν κυρίως στις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και καθοδηγούμενες από τις νηπιαγωγούς, να αναπτύξουν βασικές μεταγνωστικές δεξιότητες, ώστε να μάθουν πως να μαθαίνουν μέσα από βιωματικές διαδικασίες  επικοινωνίας, συνεργασίας, προβληματισμού και αλληλεπίδρασης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα νήπια με την καθοδήγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών τους μελέτησαν ποικίλο εποπτικό υλικό, ανέπτυξαν τα ίδια υλικό με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων, συνεργάστηκαν με την οικογένεια και με ειδικό γεωπόνο σε ό,τι αφορά τη φύτευση και καλλιέργεια βοτάνων κι εμβάθυναν τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα. 

 

Μια σύντομη  παρουσίαση του προγράμματος  μπορείτε να δείτε :

https://magic.piktochart.com/output/22738163-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου